JUDr. Lešek Klimoszek

JUDr. Lešek Klimoszek

advokát

Marie Cibulkové 356/34
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 66216389

Informace o kanceláři JUDr. Lešek Klimoszek

JUDr. Lešek Klimoszek nabízí odborné právní poradenství a související služby jako je sepisování a posuzování návrhů smluv i dalších právních dokumentů a zastupování klientů před soudy a úřady. Ve své advokátní praxi poskytuje široké spektrum služeb zejména v oblasti občanského práva a práva korporací. Klienty advokátní kanceláře jsou fyzické i právnické osoby nejen z Prahy a okolí. Ve spolupráci s auditorem nabízí komplexní pohled na požadovaná řešení situací obchodního i privátního života. Veškerá komunikace může probíhat i v polském jazyce, ve stejném jazyce mohou být vyhotoveny i písemné úkony.

 

 Smluvní agenda:

 • sepisování  obchodních smluv pro podnikatele:
  • kupní smlouvy
  • smlouvy o dílo
  • nájemní a pachtovní smlouvy
  • smlouvy týkající se nemovitostí a prostor určených k podnikání
  • úkony korporací a jejich orgánů podle zákona 90/2012 Sb.
  • likvidace právnických osob
 • sepisování smluv a právních listin pro občany:
  • kupní smlouvy
  • smlouvy, kterými se převádí či zatěžují nemovitosti, včetně zajištění úschovy kupní ceny či jiného plnění
  • nájemní smlouvy
  • zástavní smlouvy
  • smlouvy o zřízení, změně a zániku věcných břemen 
  • smlouvy o výstavbě
  • smlouvy o zřízení předkupních práv k nemovitostem
  • návrhy na povolení vkladu práva i dalších zápisů v katastru nemovitostí

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Lešek Klimoszek, advokát 

Marie Cibulkové 356/34

140 00 Praha 4 - Nusle

Telefon: +420 244 014 241

Mobilní telefon: +420 776 070 759

Email: klimoszek@volny.cz

Cena za služby JUDr. Lešek Klimoszek

Ceny dle dohody anebo advokátního tarifu.

 

Co je aktuálního u nás?

 

 

Kde nás najdete?